Alias sayesinde komutları istediğimiz şekilde kısaltmalar ve/ya kombinasyonlar kullanarak özelleştirebiliriz. Rhino’nun bu esnek özelliğini kullanarak sizler için bir komut dosyası hazırladım. Bu dosya sayesinde rhino’yu türkçe komutlarla kullanabilirsiniz. Dosya halen yapım aşamasında olduğu için tüm komutları içermiyor fakat çok kullanıldığını düşündüğüm komutları önce ekledim.

Bu komut dosyasını yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Dosyayı indirin ve sıkıştırılmış dosyadan çıkarın.

2. Komut satırına Options yazın

3. Çıkan pencerede (Rhino Options) altında (Aliases) dalını seçin. Bu kısımda rhino ilk yüklendiğinde tanımlanan bazı komut kısaltmalarını görebilirsiniz.

4. Import tuşuna tıklayın ve daha önce indirdiğiniz dosyayı seçin.

Alias dosyasını import işlemi

5. OK tuşuna basıldığında rhino kaç adet yeni komut eklendiğini gösteren bir bildirim gösterecek.

6. OK tuşuyla pencereleri kapatın.

Artık türkçe komutları kullanmaya hazırsınız.

Dosya yüklendikten sonra kullanabileceğiniz türkçe komutları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

iptal _Cancel
egri _Curve
nokta _Point
cizgi _Line
daire _Circle
elips _Ellipse
yuvarlat _Fillet
cokgen _Polygon
yzyNokta _SrfPt
koseYuvarlat _FilletSrf
kutu _Box
butunle _Union
yansit _Project
ag _Mesh
birlestir _Join
patlat _Explode
kirp _Trim
ayir _Split
grup _Group
yazi _Text
tasi _Move
dondur _Rotate
olcek _Scale
yon _Dir
dznNoktalari _EditPtOn
ktrlNoktalari _PointsOn
interpEgri _InterpCrv
geri _Undo
ileri _Redo
kaydet _Save
yeni _New
ac _Open
yazdir _Print
ozellikler _Properties
kes _Cut
kopyala _CopyToClipboard
yapistir _Paste
kaydir _Pan
cevir _RotateView
yaklas _Zoom
dinamik _Zoom _Dynamic
sinirlar _zoom _Extents
nesne _zoom _Object
4pencere _4view
tekpencere _MaxViewport
3pencere _3View
insaDuzlemi _Cplane
gizle _Hide
goster _Show
kitle _Lock
kilitle _Lock
kilitac _Unlock
hepsi _SelAll
ders _WebBrowser _Open http://rhinodersleri.com/ _Enter
rd _WebBrowser _Open http://rhinodersleri.com/ _Enter
secgoster _ShowSelected
katman _Layer
dokuman _DocumentProperties
spot _SpotLight
tara _Render
golgeli _Shade
olcu _Dim
yardim _WebBrowser _Open http://rhinodersleri.com/ _Enter
uzat _Extrude
yukselt _ExtrudeCrv
donelYzy _Revolve
loft _Loft
kenarYzy _EdgeSrf
duzlemYzy _PlanarSrf
duzlem _Plane
agYzy _NetworkSrf
yama _Patch
supur _sweep1
supur2 _Sweep2
kure _Sphere
elipsoid _Ellipsoid
paraboloid _Paraboloid
koni _Cone
piramit _Pyramid
silindir _Cylinder
tup _Tube
simit _Torus
boru _Pipe
dikdortgen _Rectangle
yay _Arc

Türkçe komut dosyasını indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

[download id=”27″]