Contour komutu bizim istediğimiz dorultuda istediğimiz aralıkta otomatik olarak kesit almamızı sağlar.

1. Contour dediğimizde “Select objects for contours” Kesit alınacak yüzeyler seçilir. Burada parantez içindeki seçeneklerimiz önemli

AssignByLayer: currentlayer veya Input object (nesnenin kendi layerın)

Join Curves: oluşturan kesitler join olsun mu

GroupObject by contour plane: oluşturulan kesitleri ayrı ayrı gruplandırır.2. Nesne(leri)mizi seçtikten sonra enter ve 2. seçenek contour plane base point burada nereyi merkez alarak contourları oluşrucağını soruyor.

3. Direction perpendicular to contour planes: kesitlerimizin ne yönde olacağını işaretliyoruz merkezden ne yöne doğru kesit alacaksak o yönü tıklıyoruz ya da 0,1 girerek y ekseninde kesit almamızı da sağlayabiliriz.

4. Distance between contours: kesitleri ne aralıklarla almak istediğimizi giriyoruz.