Seçilen iki yüzeye tanjant olan yuvarlatılmış bir yüzey oluşturur ve seçilen yüzeyleri trimler. 

Kullanım

filletsrf

  1. FilletSrf komutunu girin. 
  2. Yüzeyleri seçin. 

Seçenekler

  • Radius – Yuvarlatma yarıçapını belirler.
  • Extend – Yuvarlatma için seçilen iki yüzeyin genişlikleri farklı ise yuvarlatma sırasında oluşan yüzeyin boyutunun değişken olup olmayacağını belirler.
  • Trim – Yeni oluşan yuvarlatılmış yüzey ile seçilen yüzeylerin kesilip kesilmeyeceğini belirler.

Diğer

  • Yüzeylerin seçim sırası yuvarlatma yüzeyinin oluşmasında önemlidir.