3 boyutlu modellerimiz daha kompleks hale geldikçe yüzey izo-eğrileri bize engel olmaya başlar. Üstelik Shaded modunda çalışıyorsanız bunları görünür bırakmanız size bir avantaj sağlamaz. Aşağıda bu eğrileri gizleme adımlarını gösterdim:

Eğrileri gizlemek istediğiniz nesneyi seçin ve Properties (Özellikler) kutusunu açın.
egrileri-gizleme-0

Properties kutusu properties-icon tuşuna basılarak açılabilir.

egrileri-gizleme-1

Açılan kutuda Object seçili olmasına dikkat edelim. Nesne ile ilgili özellikleri bu kısımda görebiliriz.

Object > İsocurve Density altındaki “Show surface isocurves” seçeneğinin işaret kutusundaki işareti kaldırırsak yüzeyin üzerindeki izoeğriler görünmez hale gelecektir.

egrileri-gizleme-2

Yüzey üzerinde görünen çizgiler sadece kenar çizgileridir. Bu bize daha temiz bir çalışma ortamı sağlar.

Ayrıca izoegri görünümünü Seçenekler’den tüm yüzeyler için kapatabilirsiniz.

egrileri-gizleme-3

Bunun için Tools > Options tıkladıktan sonra açılan pencerede Rhino Options altındaki Appearence nodunu genişletin.

Advanced Settings altında Shaded dalı taranmış görüntü için tüm seçenekleri belirler. Bu pencerede Visibility çerçevesinde kalan Show İsocurves seçeneğinin yanındaki işareti kaldırarak çalışmanızda izoeğrilerin görünümünü kapatabilirsiniz.

İyi modellemeler!